AirAsia Service Center
> Shenzhen
> Beijing
> Shanghai
> Chengdu
> Nanning
> Guangzhou Tianhe
> Guangzhou Yuexiu
> Changsha
> Macao
> xian
> Kunming

Nanning